Att tydliggöra syfte och målen i undervisningen. 

Här är några exempel på vad som behövs tydliggöras inför varje ny uppgift/arbetsområde med eleverna. Att förklara undervisningen utifrån följande punkter hjälper eleverna att förstå vad de bör lära sig, och varför?

  • Varför ska vi arbeta med det här? (Det centrala innehållet i LGR 11)

  • Det här kommer du att få undervisning om. (Ex: Tekniska system)

  • Det här ska du lära dig. (Visa och förklara)

  • Så här kommer vi att arbeta. (Ex: enskilt eller grupp)

  • Så här kommer dina kunskaper att bedömas. (Delge kunskapskraven)

  • Följande förmågor kommer du att utveckla. (Visa de olika förmågorna)

wpid-1347866934656.jpg