Dator och Internetkunskap i skolan

I den nya läroplanen (Lgr 11) står det följande.

Vi ska använda datorer, internet, mobiltelefoner, skapandet av digitala bilder i skolans undervisningen tillsammans med eleverna.