En trojansk häst eller trojan är ett datorprogram som utger sig för att vara till nytta eller nöje, men som orsakar skada när det lurat en användare att installera eller köra det. Det kan vara frågan om ett program skrivet för ändamålet eller en modifierad version av ett annat program. Källa.

Termen trojansk häst syftar på myten om den trojanska hästen och alltså på det att programmet körs eller installeras frivilligt i god tro. Programmets oönskade funktion kan vara vad som helst, vanliga funktioner är emellertid

  • en bakdörr, som tillåter distributören att logga in på datorn eller ta kontroll över den (se också Botnet),
  • spionprogram, som följer med och rapporterar om användarens aktiviteter eller samlar användarnamn och lösenord,
  • skräppost– eller fildelningsprogram,
  • spridning, exempelvis genom att den trojanska hästen skickas med e-post till adresser programmet hittar på datorn,
  • selektiv förstörelse av filer på datorn, exempelvis genom att virusskyddet helt eller delvis slås ut eller att programmet förstör filer som anses olämpliga,
  • logisk bomb som förstör innehållet på datorn eller stör nättrafik vid en förprogrammerad tidpunkt och
  • förändring av webbläsarens funktion, så att bland annat förbindelser till din bank kapas och pengar betalas in på konton kontrollerade av dem som ligger bakom kapningen.