Ett vattenburet värmesystem består av en produktionsenhet, till exempel en värmepanna, värmepump, solfångare, eller fjärrvärme. Värmen distribueras genom rör som distribuerar värmen till förbrukningsenheterna radiator eller golvvärme eller en aerotemper.

Ett värmesystem måste ha ett expansionskärl samt alla höjdpunkter ha ventil för att lufta ur systemet fram till förbrukningsenheten. Ett värmesystem är utrustat med en säkerhetsventil, som reglerar övertryck i värmesystemet som oftast är på 1,5 bar. I de fall det är en vedeldad panna kan det monteras dubbla säkerhetsventiler på systemet.
Källa: