Stabila konstruktioner kräver ett hållfast material.

Det här finns olika material som används för att bygga en stadig byggnad eller anndra konstruktioner.

Balkar

Normalprofil (byggteknik)

Stålbyggnad

Armerade betong byggnader

Cement är ett hydrauliskt bindemedel, vilket kännetecknas av att det hårdnar genom reaktion med vatten till en produkt som ej är löslig i vatten.

Träbyggnad är läran om konstruktion, tillverkning, montage etc av byggnader och andra konstruktioner av eller med bärande delar av trä, så som trähus, träbroar, limträhallar etc. dvs träbyggnadskonst.

Trädets egenskaper

Hårdhet

TEGELTILLVERKNING

STÅLETS TILLVERKNING