Vilka förmågor & talanger ska eleverna utveckla?

Utveckla-förmågor-i-teknik