Kunskap kraven för de olika betygsstegen E-C-A

Kunskapskrav-årskurs 9 Teknik (Följande krav ska eleven nå i slutat av åk:9)