En drivrutin är ett systemprogram som har som uppgift att få någon form av hårdvaruenhet, exempelvis modem eller skrivare, att fungera tillsammans med ett operativsystem eller andra datorprogram. Drivrutinen känner till alla de speciella styrkoder och kommandon som styr hårdvaran och gör det möjligt för operativsystemet att använda hårdvaran utan att behöva känna till alla detaljer om hur enheten ska styras. Kort sagt, den kommunicerar mellan hårdvara och mjukvara. Källa.

Systemprogram/systemverktyg.

Ett systemverktyg, engelska utility software, är de typer av datorprogram som används för att underhålla, diagnosticera, skydda eller reparera ett datorsystem, eller lagrad information på systemet. Systemverktyg kan ingå i ett operativsystem, eller installeras separat på datorn.

Systemverktyg kan ställas i motsats till tillämpningsprogram, som utför uppgifter för användaren.