Google+ (uttalas och skrivs ibland Google Plus, ofta förkortat G+) är ett socialt medium och ett nätcommunity som lanserades av Google Inc i betaversion den 28 juni 2011. Endast användare över 18 års ålder som redan har ett googlekonto och som har fått en inbjudan av en annan användare har möjlighet att testa tjänsten under en försöksperiod innan den blir tillgänglig för den stora allmänheten. Google+ är ett försök att utmana världens för tillfället största sociala nätverk, Facebook (som hade över 750 miljoner användare i juli 2011), och mikrobloggen Twitter (med 200 miljoner användare och 200 miljoner tweets per dag). Den 14 juli 2011 meddelade Google att Google+ nått 10 miljoner användare, enbart två veckor efter att försöksperioden inleddes. Länk.