Mekanik och mekanismer

 Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

 E C A
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnåändamålsenlighet och funktion. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion. Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.

 

Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Eleven kan genomföra enkla teknik utvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjligaidéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.

 

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt. Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller,ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord. Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord. Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Grupparbete: max 2 & 2 eller ensam.

Uppgiften är följande:

Ni ska bygga & konstruera ett mekaniska föremål med hjälp av 30 st olika kugghjul, blompinnar, tändstickor (om det kan vara tillhjälp). För att kunna bygga en konstruktion behöver ni masonit ellr tjock karton. (se på modellen som finns till uppgiften.

 

Hjälpmedel: 1 limpistol, limpatroner 5 st, maskeringstejp. 30 st kugghjul, (6 stycken av varje storlek.

OBS! Innan ni börjar läs först igenom de två förmågorna som ni ska utveckla, samt de fyra kunskapskraven innan ni börjar planer och skissa. Viktigt att ni läser igenom kunskapskraven så att ni är medvetna om hur jag kommer att bedömma er uppgift.

image