Lektions uppgift: Teknik och miljö

OBS! När du/ni löst uppgiften lägger ni in ert svar på skolans Teknik blogg.

http://8.teknikiskolan.se

Ni ska göra uppgiften på en elevdator eller ifrån din Smartphone.

OBS! Skriv namn i ert blogg inlägg så jag ser vem/vilka som gjort uppgiften.

 

        Följande förmågor utvecklas

  • Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån
    ändamålsenlighet och funktion.
  • Förmågan att värdera konsekvenser av olika teknikval för individ,
    samhälle och miljö.

Kunskapskrav-uppgift-Teknik-Miljö åk 8