Defragmentering är en process med målet att minska fragmentering i ett filsystem. Detta görs genom att fysiskt omorganisera innehållet i filsystemet för att lagra ihophörande filer närmare varandra och kontinuerligt. Processen har också som mål att skapa större regioner med fritt utrymme genom att komprimera områdena med information, och därmed göra återkomsten av fragmentering svårare.

När filer lagras på hårddisken på en dator sparas de i minnesblock vars storlek är beroende av hårddiskens storlek och konstruktion samt av det operativsystem som används. Vanligtvis är de i storleksordningen några kilobyte. Minnesblocken är normalt små i förhållande till stora filer som används, i annat fall skulle det leda till massor av outnyttjat utrymme vid lagring av små filer eftersom de alltid måsteallokera minst ett helt block för att vara adresserbara. Som en följd av att blocken är mycket mindre än filerna kommer filerna att delas upp på flera block. Normalt lagras filen i en mängd på varandra följande block eftersom det är praktiskt och gör att läsning och skrivning av filen går snabbare, men efter en tids användning av datorn med upprepad skrivning och radering av filer på hårddisken blir de sammanhängande följderna av oanvända minnesblock allt kortare. Stora filer måste då delas upp lagras på flera olika ställen på hårddisken vilket gör läsning och skrivning av filer långsammare, filsystemet fragmenterar.

Källa…

Fragmentering i ett filsystem innebär att data som hör ihop inte finns samlat på disken. Om en fil (data) ligger samlad kan den läsas allteftersom hårddisken snurrar runt, men om den är uppdelad på flera ”spår” eller ”cylindrar” måste läs- och skrivhuvudet flytta sig medan filen läses, en mycket långsammare operation. Fragmentering av minnesrymden kan i sin tur betyda att tillräckligt mycket minne finns tillgängligt, men inte i så stora block som ett program skulle behöva.

För att korrigera fragmentering i ett filsystem använder man en process kallad defragmentering. Moderna filsystem använder också olika strategier för att motverka fragmentering.

Det finns tre olika men besläktade sorters fragmentering: extern fragmentering, intern fragmentering, och datafragmentering. Olika lagringsmedier uppvisar en eller flera av dessa svagheter, vilket leder till reducerad effektiv lagringskapacitet. Källa…