Vad är värdeord?

Hur man jämför värdeorden med de olika kunskapskraven E-C-A.

Tydlig mall: Olika-värde-ord-i-kunskapskraven-används-för-ett-antal-olika-uttryck

Enkel mall: LGR 11 Värdeord för de olika betygskriterierna