Vad är Systemvetenskap?

Systemvetenskap är läran om system och växte successivt fram ur datalogin i och med uppkomsten av administrativa system under 1960-talet. Till skillnad från datalogin som fokuserar inåt mot utveckling och optimering av ett systems algoritmer och prestanda, blickar systemvetenskapen utåt och sätter användaren och utvecklaren av systemet i centrum för de teorier som utgår från systemvetenskapen. Metoder och processer är centrala begrepp inom systemvetenskapen.

Grunden i systemvetenskapen är att IT-system omfattar en stödprocess till en huvudprocess utförd av systemets användare. Systemets berättigande begränsas till dess nytta och stöd till användaren att utföra sin egentliga uppgift. Ämnet sträcker sig över ett bredare område än datavetenskapen och omfattar även exempelvis beteendevetenskap och ekonomi. Systemvetenskapens kärna tar sin utgångspunkt i användaren av IT-systemet och hur systemet tillverkas. Systemets inverkan på befintliga processer studeras och dess innehåll har en underordnad betydelse.

Ämnet omfattar

  • Studier av befintliga processer i en verksamhet
  • Analys av processer (risker, brister, möjligheter)
  • Utveckling av nya stödprocesser som främjar verksamhetens nytta
  • Införande av nya stödprocesser
  • Uppföljning av införda processer

Systemvetenskap omfattar således inte enbart själva utvecklingen av ett IT-system utan även analysen av det befintliga systemet ur ett tekniskt, organisatoriskt och beteendevetenskapligt perspektiv. Källa……