Vad är World Wide Web?

World Wide Web, www, webben är en av Internets tjänster. Webben består av en stor mängd webbsidor (talspråk hemsidor), det vill säga hypertextbaserade dokument, som är sammanlänkade via klickbara hyperlänkar. Sidorna och länkarna bildar på så sätt en världsvid väv, därav namnet WWW. Att planlöst följa dessa länkar och bläddra fritt mellan webbsidor kallas att webbsurfa. Användaren har ett program på sin dator som kallas webbläsare (browser) eller webbklient. Webbsidorna ligger fysiskt lagrade på särskilda datorer över hela världen som kallas webbplatser eller webbservrar. Källa.