En teknikrapport är en dokumentation, där eleven efter varje utförd lektionsuppgift skriver en kort rapport. Eleven befäster då sina kunskaper, och gör samtidigt en reflektion av sin uppgift. Ex: vad har du har lärt sig, vad gick bra, vad kunde förbättras o.s.v. 

När varje lektions uppgift (ex: du har byggt en modell som är färdig) så ingår det i uppgiften att du ska skriva en Teknikrapport.

Här nedanför är ett exempel på vad en Teknikrapport bör innehåll.

Följande ska finnas med i din Teknikrapport/blogginlägg.

1) Ta en eller flera bilder på den färdiga modellen, planschen eller din konstruktion.

2) Skriv in lämpligt namn i rubriken, ex: elektronik

3) Vad är syftet med uppgiften? Vilka förmågor kommer du att utveckla?

4) Vad har du/ni byggt, skriv en enkel förklaring.

5) Vilket material, har du använt?

6) Vad heter de olika komponenterna som ingår i uppgiften?

7) Hur har samarbetet går? Om ni jobbat i grupp? Vem har gjort vad?

8) Vad har du/ni kunnat göra bättre?

9) Övrigt: Här finns utrymme för att skriva egna kommentarer, eller reflektioner om uppgiften, eller material eller annat som du upptäckt eller kommit fram till.

10) Skriv ditt namn och klass

Utifrån LGR 11 och Teknikämnets kursplan finns det med i ett av kunskapskraven att eleven göra dokumentationer.

Här nedanför kan du se vad som ingår i kunskapskravet för ex: E och A

Kunskapskrav i teknik årskurs 9
E: Eleven gör enkla dokumentationer av sitt lektionsarbete. Med skisser, modeller,
ritningar eller rapporter. Där syftet med uppgiften & arbetet redovisas och beskrivs
med text och bild.
A: Eleven gör välutvecklade dokumentationer av uppgiften & arbetet med skisser,
modeller, ritningar eller rapporter. Där eleven beskriver syftet med uppgiften är tydligt
beskrivet och redovisas på en genomarbetad dokumentation som innehåller både text och bild.

image