”Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande.” LGR11

 Skolan har ansvar för att ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.

Teknikundervisning