1) Kapitel Styrning och 6 olika teoretiska elevuppgifter

————————————————————————-

De 4 kunskapskraven som ingår i uppgiften är 

nr: 1, 3 – 4 – 5.

Länk: KUNSKAPS-KRAV-i-TEKNIK-för-ÅK-7-9