Vad är Kommunikation?

Kommunikation är en process för att överföra information från en punkt till en annan. Vanligtvis ses kommunikation som en tvåvägsprocess där det sker ett utbyte av tankar, åsikter eller information, oavsett om det sker via tal, skrift eller tecken. Deltagarna har ofta någon slags överenskommelse om vad målet för eller orsaken till kommunikationen är.

Kommunikation studeras bl.a. inom området sociologi, lingvistik och medie- och kommunikationsvetenskap. När denna överföring sker via elektroniskt media benämnes tekniska aspekter av denna telekommunikation. Källa.