För ungefär 5 år sedan började jag att använda bloggverktyget WordPress i min undervisning. Målet var att synliggöra lärandet och syftet med undervisningen tillsammans med eleverna i ämnet teknik. Idag har eleverna en aktiv roll på bloggen och publicerar själva inlägg där.

 

De sista tre åren har jag lärt mina elever att använda sina egna mobiltelefoner när de ska göra sina redovisningar och tekniklabbrapporter på skolansundervisningsblogg>>. I tekniksalen kan det vara svårt att få in datorer och utrustning tillsammans med alla verktyg och material som undervisningen kräver. Att börja mobilblogga var lösningen för mig och mina elever. Här på min blogg har jag gjort en introduktion för den som vill lära sig att mobilblogga>>.

wpid-1334647009930

Bloggen har även fungerat som en undervisningsresurs. Skolans läroböcker kan vara begränsade både i antal och innehåll. Med en blogg kan jag lägga in videoklipp, egna bilder och fakta som förstärker det som finns i läroboken. Genomgångar blir tillgängliga för eleverna eftersom jag har förberett mina lektioner på bloggen. Elever som varit sjuka eller lediga får då en möjlighet att ta igen missade kunskaper.

conny blogg