Syftet med Uppgiften: Att utveckla förmågan att analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur
tekniken har förändrats över tid.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om teknikens historiska utveckling för att de på så sätt bättre ska förstå dagens komplicerade tekniska företeelser och sammanhang och hur tekniken påverkat och påverkar samhällsutvecklingen.

Vi lär oss att blicka tillbaka i Teknikhistoria för att få en inblick i hur de tekniska hjälpmedel har utvecklats.

Varför ska vi lära oss Teknikhistoria i skolan??

Läs igenom det här först:………. Varför Teknikhistoria?