Nätverkskort (eng. Network Interface Card, NIC) är inom datortekniken en anslutning som används för att koppla samman och utbyta information med andra datorer på ett nätverk. Nätverket kan vara lokalt eller anslutet till ett bredbandsnät. Nätverkskort kan vara instickskort, USB-enheter eller integrerade i moderkortet.

Den dominerande typen av trådbundna nätverkskort är av typen ethernet.

Det finns två typer av nätverkskort, trådlösa och trådbundna. Det trådlösa tar mer och mer över marknaden men har sin begränsning i hastighet, räckvidd samt säkerhet. Idag har trådlösa nätverk normalt upp till 108 Mbps i bandbredd och ett hundratal meters räckvidd. Trådbundna nätverk är idag de i särklass vanligaste, där hastigheterna vanligtvis varierar mellan 1,10, 100 och 1000 Mbps.

Källa.