Malware (sabotageprogram) kommer av de engelskans malicious software, och är ett samlingsbegrepp för datorprogram som installeras på en dator eller ett datornätverk utan administratörens samtycke. Det kan vara maskar, virus, trojaner, adware, spyware eller keyloggers.

Ratware är en typ av skadlig kod, som används för att skapa massutskick av skräppost över Internet.

Vissa trojaner som kallas för keyloggers kan skicka loggar med de lösenord du skrivit in i, till exempel, internetbanker och datorspel.

Det finns också trojaner som öppnar i din dator så andra personer få tillgång till din dator utan din vetskap. Sådana trojaner kallas backdoors. Källa.