Jag har själv lärt mig att mobilblogga, och jag har lärt mina elever att mobilblogga. Jag har upptäckt vilka otroliga fördelar det är med att mobilbloggning på tekniklektionerna.

 Utifrån det jag har lärt mig så har vi infört mobilbloggning som ett pedagogiskt hjälpmedel i skolans teknik undervisning. Jag kommer nu att få tid för att införa mobilbloggningen till mina övriga lärarkolleger. Jag kommer att informera och utbilda mina kolleger i mobilbloggning ett pedagogiskt hjälpmedel. 

Förutom att eleverna får använda sina egna mobiltelefoner så använder de  skolans Surfplatta, den är perfekt att mobilblogga med. Bilderna blir bra och tydliga. Och det finns också bra och enkla bildredigeringsprogram som vi har lärt oss att använda.

Pedagogisk koppling: Skolan har ansvar för att varje elev efter genomgången grundskola, kan följande: Använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel.

Här har vi tagit ett bra steg framåt i skolutvecklingen. Vi använder det senaste tekniska hjälpmedlet, för att eleverna ska få lära sig hur man kopplar sin egen mobil till en specifik blogg.

Eleverna läs sig att använda sina egna mobiler för att skriva in sina Teknikrapporter på den specifika bloggen samt att dokumentera sin lektionsuppgift med bilder.

image

image