En värddator eller server är ett datorsystem som betjänar andra system, klienter, ofta över ett datornätverk. Också varje nätansluten dator kan betraktas som en värd. Beroende på sammanhang kan ”server” syfta på en fysisk dator eller en viss programvara den kör.

I Internet-tekniken betraktas varje dator som en värd (engelska host), då de är värdar för programvara (serverprogram såväl som klientprogram). Begreppet är en kvarleva sedan tiden innan det fanns persondatorer, utan endast mini- och stordatorer var anslutna till Internet, som vanligen var fleranvändarsystem.

Denna användning av ordet förekommer i Internet-standarder och liknande tekniska sammanhang, men är ovanlig i dagligt tal. Källa.