Tips på bra länk

http://www.madehow.com/

http://www.tekniskamuseet.se/1/38.html

TV

Uppgiften Teknikhistoria

Teknikhistoria åk 9 gruppuppgift 

Här nedanför kan du läsa igenom vad som krävs för ex: kunskapskravet A: 

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället har förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. (orsaken, varför utvecklar människan Teknik?)

 

Klicka på länken här nedanför, där finns instruktionerna för hur du/ni löser uppgiften Teknikhistoria.

Teknikhistoria Rapport & redovisning