Drupal är ett blogg– och innehållshanteringssystem skrivet i PHP. Drupal distribueras som fri programvara med öppen källkod under licensen GNU General Public License, vilket innebär att det kan laddas ner och användas kostnadsfritt. Drupal är modulärt uppbyggt, vilket ökar flexibiliteten i systemet. Särskilt bra stöd och funktioner finns för så kallade ‘communities’.

Drupal används idag både av ett stort antal privatpersoner samt små och stora organisationer och företag, som exempelvis Vita husets officiella hemsida, NASA, NATO och IBM. Källa.