En elbil är ett vägburet elfordon, där en eller flera elmotorer används för framdrivningen.

Elmotorn (eller elmotorerna) matas av en eller flera ackumulatorer. En elbils användbarhet beror till stor del på batteriernas egenskaper, som bl.a. är avgörande för räckvidden (körsträckan mellan laddningar) och laddningstiden. I bilens barndom, på 1890-talet, tillverkades elbilar av till exempel General Electric, men under en period blev elbilen utkonkurrerad av billig bensin och bilar med bensinmotor. En sportbil med endast eldrift, Tesla Roadster, har sedan Den 8 augusti 2007 sålts i Sverige. Dessutom ökar förekomsten av hybridbilar, som kombinerar eldrift med en förbränningsmotor. I dag tillverkas två olika elbilar i Norge, Buddy och Th!nk.

Elbilar kan drivas av likströms- eller växelströmsmotorer, men ett batteri är alltid likström, så växelströmsdrift kräver att batteriets likspänning höjs och omformas till en varierbar frekvens.
Källa: