AmigaOS är det operativsystem som normalt sett används i Amiga-datorer. Operativsystemet bygger på användandet av en mikrokärna kallad Exec som klarar av att hantera tidsdelad multikörning. Källa.

Amiga var en av de mest populära hemdatorerna under andra halvan av 1980-talet och första halvan av 1990-talet. Tekniken utvecklades av ett företag kallat Hi-Toro och rättigheterna såldes till Commodore. Idag förvaltas varumärket av det amerikanska företaget Amiga Incorporated medan operativsystemet AmigaOS utvecklas av belgiska Hyperion.  Källa.