Vad är elektricitet?

1. Elektricitet betyder bara en sak: elektrisk laddning, elektroner och protoner. Exempel: LADDNINGAR AV ELEKTRICITET. FLÖDE AV ELEKTRICITET.
2. Elektricitet betyder bara en sak: den elektromagnetiska energi som batterier och generatorer avger.
Exempel: PRIS PÅ ELEKTRICITET. KILOWATT-TIMMAR AV ELEKTRICITET.
3. Elektricitet betyder bar en sak: det syftar på rörelsen hos elektriska laddningar. Exempel: ELEKTRISK STRÖM. AMPERE.
4. Elektricitet betyder bara en sak: det syftar på graden av obalans mellan antalet elektroner och protoner.
Exempel: STATISK ELEKTRICITET. ELEKTRISK URLADDNING.
Källa: