Vad är ett tekniskt system?

Ett system är ett antal komponenter (delar av systemet) som tillsammans samverkar för ett gemensamt mål.

Läran om system kallas systemvetenskap. Man kan dela upp världen i olika system som åtskiljs av reella eller fiktiva gränser eller gränsskikt. System som inte är under betraktelse förs samman till ett stort system som kallas omgivning. Det är även möjligt att dela in ett system i delsystem, eller att gruppera ihop flera system till ett större system.
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/System

Här hittar du en mängd olika typer av tekniska system. Ett tekniskt system består ofta av en mängd andra mindre system.