En teknisk ritning, är ett tekniskt dokument som används för att helt och hållet ange krav för produkter som ska tillverkas eller bearbetas.

Tekniska ritningar är till exempel ritningar på byggnader eller inredningdetaljer, maskiner eller maskindelar samt båtar, fartyg eller andra farkoster.

Ritningen dokumenterar en viss konstruktion eller vissa detaljer och är underlaget till den färdiga produkten eller för patentansökan. En ritning kan vara till hjälp vid senare tillfällen, till exempel vid en restaurering eller för att vid senare tillfälle kunna läsas av andra personer. Ritningar är ett viktigt sätt att spara och sprida information om en viss produkt eller ett tillvägagångssätt.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Ritningar