Fri programvara är programvara som kan användas, studeras och modifieras utan restriktioner, eller med minimal restriktion enbart för att säkerställa att ytterligare mottagare också kan få dessa möjligheter. I praktiken, för att mjukvara ska kunna distribueras som fri programvara, måste den mänskligt läsbara formen (“källkoden”) finnas tillgänglig tillsammans med en notis som ger nämnda friheter. En sådan notis är en fri mjukvarulicens, eller rent teoretiskt även en notis som förklarar att källkoden är släppt som public domain.

Free software movement skapades 1983 av Richard Stallman för att göra dessa friheter tillgängliga till varje datoranvändare. Från det sena 1990-talet kom synonymer till fri programvara att växa fram, såsom open source (öppen källa) som är den vanligaste. Motsatsen till fri programvara är proprietär programvara eller icke-fri mjukvara.

Fri programvara särskiljs från freeware som är gratis proprietär mjukvara. Användare kan oftast inte studera, modifiera eller vidaredistribuera freeware. Källa: