Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.

Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.

Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

 

Kunskapskrav= Betyg

Kunskapskrav parallellkoppling elektronik