Vad är syftet med att lära sig Styrning?

Styrning = ifrån LGR 11

————————————————————————————————————————