http://www.youtube-nocookie.com/v/5Cm2Zqqd1dU?fs=1&hl=sv_SE

Kärnkraftverk
Är en anläggning för framställning av elektricitet med hjälp av kärnkraft, det vill säga fission (Klyvning) av tunga atomkärnor. I praktiken används i första hand isotopen 235U, men även inblandningar av mindre mängder 239Pu förekommer i vissa typer.
Vid fissionen frigörs energi i kärnbränslet som värmer upp ett kylmedium, (oftast vatten), så att ånga bildas antingen direkt som i en kokvattenreaktor eller indirekt via en ånggenerator som i en tryckvattenreaktor. Ångan används för att driva en turbin, kopplad till en generator som producerar elektricitet.
Källa:

http://www.youtube-nocookie.com/v/xS7VztxXabc?fs=1&hl=sv_SE

http://www.youtube-nocookie.com/v/JyqvBxHbyNw?fs=1&hl=sv_SE
Sveriges reaktorer:
Ringhals kärnkraftverk

Oskarshamns kärnkraftverk

Forsmarks kärnkraftverk

http://www.youtube-nocookie.com/v/e3V8pvX5PzQ?fs=1&hl=sv_SE