Vad är en webbläsare?

Webbläsare (efter engelska web browser) är program för att hämta, tolka och återge dokument kodade i HTML eller XHTML som lagts upp på webbservrar på Internet.

Den första webbläsaren utvecklades av Tim Berners-Lee på Cern 1990. Två år senare utvecklades webbläsaren Mosaic vid NCSA i delstaten Illinois. Den var mer lättanvänd, vilket bidrog till kraftigt ökad webbanvändning.

Men den första webbläsare som den stora allmänheten kom i kontakt med var Netscape, som dominerade marknaden 1995 till 1999 då Microsofts Internet Explorer lyckades vinna det första så kallade webbläsarkriget (eng: browser wars). Under 2000-talet har det dock blossat upp ett nytt webbläsarkrig. Den här gången står kampen mellan Internet Explorer och utmanaren Mozilla Firefox.

I dagsläget finns det hundratals webbläsare och de allra flesta är gratis. De fem största är: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari och Opera. Källa.