Här hittar du 10 stycken olika filmer, hur man bygger en dator.

Datornissarnas datorbygge guide,
Del 1

Del 2

Del 3

Del 4

Vattenkylning