Solid-state drive (SSD) (på svenska ibland flashdisk eller halvledardisk) är en typ av lagringsmedium som normalt baseras på NAND-flash och utformas med samma typ av elektriska, signalmässiga och mekaniska gränssnitt som hårddiskar. Det beror på att de är avsedda att fylla samma funktion, men utan hårddiskens känsliga rörliga delar. Solid-state-enheter kännetecknas av att de är betydligt snabbare, tystare och mindre känsliga än traditionella hårddiskar. Källa.