Fakta om Lillåns skola F-9

Lillåns skola är en kommunal grundskola med ansvar för elever från förskoleklass till skolår 9. Skolan är belägen i villabebyggelse i Örebros norra delar. I närhet till skolan finns skog och rekreationsområden som används både i den ordinarie undervisningen och av skolbarns-omsorgen. Skolan har ca 600 elever och här arbetar drygt 70 personal.

Högstadiet åk: 7-9 

På Lillåns skola 7-9 är vi totalt ca ca 30 lärare och 10 övrig personal. Till vår skola kommer elever från Lillån, Hovsta och Dylta skolområde. Läsåret 13/14 finns drygt 340 elever på skolan, fördelade på fyra arbetsenheter.

Det här är en samlings blogg, med material som jag använt och använder i undervisningen. Jag delar med mig av det vi gör och har gjort på tekniklektionerna, allt är gratis.

Kortfattat så är det en Digital teknikbok, och ett digitalt hjälpmedel i min undervisning.
Och självklart så är eleverna flitiga medarbetar i bloggen. Här på bloggen redovisar eleverna sina olika elevuppgifter digitalt med texter, och bilder på sina olika lektionsuppgifter.
conny22Jag heter Conny Bäckström, jag är tekniklärare, och undervisar i Teknik. Jag använder bloggen för att föra in de olika lektionsuppgifterna & konstruktions-uppgift utifrån det centrala innehållet i kursplanen i teknik. Jag lägger upp mina lektionsplaneringar, olika föreläsningar och olika uppgifter som vi genomför på lektionerna.