Syften med kapitel

• Att förmedla grundläggande kunskaper när det gäller material och form.
• Ge eleven förståelse att iaktta omvärlden ur ett hållfasthetsperspektiv.

 

Följande förmågor kommer du att utveckla Tekniska förmågor

1 Kommunicera om teknik.
2 Veta vad tekniken gör och hur det går till.
3 Ha ett tekniskt handlag.
4 Kommunicera om teknik. Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.