Datorkunskap är ett ganska brett område som går ut på att lära sig hur man använder en dator och lära sig hur en dator fungerar. Samt hur vi på bästa sätt bör underhålla våra datorer.

Några axplock som vi ska se lite mera på: Stationära & bärbara datorer, ta del av datatidningar, varför bör man underhålla datorn, hur underhåller jag datorn, olika typer av operativsystem, vad är en hårddisk och hur fungerar den, vad är hårdvara & mjukvara, interna och externa hårdvaror, vad gör jag med min gamla dator, ska jag köpa ny dator eller, extern hårddisk, samt nyhet och övriga tips. Vad är Linux, vad är MAC? Vilka program behöver jag? Hur skyddar jag mig mot virus? Och tips för din dator. Vad är Ubuntu? och mycket annat som är bra att känna till.

What is computer literacy?

Computer Knowledge is a fairly wide area is to learn how to use a computer and learn how a computer works. And how best we should maintain our computers.

Some small selection as we shall see a little more at: Desktops & Laptops,take advantage of computer magazines, why should you maintain your computer, how to maintain my computer, various types of operating systems,what is a hard drive and how it works, what hardware & software , internal and external hardware, what do I do with my old computer, I’ll buy a new computer or external drive, as well as news and other tips.

Hårdvara (Vad är hårdvara?)

Maskinvara eller hårdvara är samlingsnamn för en dators fysiska delar. Ordet hårdvara är en direktöversättning av engelskans hardware som betyder ungefär järnvaror, sådant man köper i en järnhandel. Hårdvara i en dator är alla de saker som man kan ta på, till exempel grafikkort, cd-spelare och i förlängningen även sladdar. Källa:

Hårddisk (tidigare skivminne, finlandssvenska hårdskiva, ibland förkortat HDD efter engelskans hard disk drive) är en anordning för lagring av information som används i datorer. En hårddisk innehåller en eller flera roterande skivor belagda med ett magnetiskt material. En läsarm rör sig över skivan och skriver eller läser när rätt ställe på skivan befinner sig under läshuvudet. Ursprungligen användes beteckningen för att markera skillnaden mellan en sådan disk och en mjuk diskett (engelska floppy disk, ungefär “fladdrig disk”).

Finns det miljödatorer som är tysta?

Ja, läs mera.