Vad är, och hur fungerar en Processor?

En Central Processing Unit (engelskt akronym CPU) eller centralprocessor är enheten som exekverar program i en dator genom att hämta maskininstruktioner och utföra begärda operationer som beräkningar och datahantering. Denna term har använts inom datorindustrin åtminstone sedan början av 1960-talet [1]. Processorer finns i ett stort antal varianter och återfinns i moderna maskiner och apparater, från bilar till kaffebryggare. I dagligt tal avses ofta den typen av processor som sitter i en PC (persondator).

Tidigare kunde processorer lätt uppdelas i kategorierna RISC och CISC. RISC står för engelskans Reduced Instruction Set Computing samt CISC för Complex Instruction Set Computing. En processor av typen RISC är konstruerad för att klara av enkla operationer väldigt snabbt. CISC å andra sidan är konstruerad för att kunna göra komplicerade operationer men kan inte utföra dem särskilt snabbt. Utvecklingen har sedan dess gått ihop så att dessa två varianter har lånat mycket teknik från varandra. Dagens processorer kan inte med lätthet klassificeras i endera gruppen. Källa.

Funktion

Den grundläggande funktionen för de flesta processorer, oavsett vilken fysisk form de har, är att utföra en sekvens av lagrade instruktioner, som kallas för program. Programmet representeras av en serie tal som hålls i någon form av datorminne.

Processorer arbetar i två- eller tretakt: hämta, adressberäkna och utföra.

Talsystem

Ordet ”Wikipedia” i binär ASCII-kod; läs från vänster till höger, topp till botten.

Det sätt en CPU representerar tal är ett designval som påverkar de mest grundläggande metoderna för hur den fungerar. Vissa tidiga digitala datorer använde en elektrisk modell av det vanliga decimala talsystemet (med basen tio) att representera tal internt. Några andra datorer har använt mer exotiska siffersystem som den ternära (med basen tre). Nästan[källa behövs] alla moderna processorer representerar tal i binär form (med basen två), där varje siffra representeras av en ungefärlig värdering av två fysiska storheter, som en ”hög” eller ”låg” spänning