Vad är solenergi?

Solenergi kallas den energi som kommer ifrån solens ljus. Det är tack vare solenergin som det finns liv på jorden. Utan värme från solen skulle jorden vara en kall plats och det är solenergin som driver växternas fotosyntes.
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Solenergi

Solel, eller solkraft, är el producerad med solenergi i ett solkraftverk. Detta görs med hjälp av solceller eller med en termisk process.
Det vanligaste produktionssättet är genom solceller, vanligtvis sammansatta i solpaneler. http://sv.wikipedia.org/wiki/Solenergi

Vad är en solfångare?

En solfångare tar emot solstrålar och omvandlar energin i solinstrålningen till värme. Värmen transporteras från solfångare med hjälp av ett lämpligt medium. Genom solfångare cirkulerar vatten som värms upp av solen. Värmen överförs direkt eller via värmeväxlare till ett värmesystem. En svårighet är att spara värmeöverskottet från den varma delen av året till vintern, då behovet är som störst. Detta kan lösas genom lagring av värmeenergin i välisolerade värmemagasin eller genom att solfångarna arbetar mot tex. ett bergvärmehål. Källa: