Diskrensning är ett begrepp som innebär att man rensar en dators hårddisk från temporära och/eller oanvändbara filer.

Det finns en uppsjö med mjukvaror för diskrensning. Det finns även ett inbyggt diskrensningsverktyg i Windows. Källa.

En fil är en samling data (information) som är lagrad under ett filnamn i ett filsystem. Ordet fil är en variant på engelskans file (dokument) och definierar en samling data, av skiftande slag, lagrat i ett beständigt och fysiskt medium. En fil är en del av det filsystem, där filen åtskiljs och definieras av den till varandra relaterade karaktären hos dess egna innehållande data. Källa.

Diskrensa & Degfragmentera hårddisken.

Mera tips