I uppgiften Teknikhistoria ingår det fört att du bygger (konstruerar) en minimodell av ett Tekniskt hjälpmedel, ex: en cykel från 1800 – talet.

Här hittar du några exempel på vad eleverna har konstruerat. Elever som gick i 9:an här på skolan läsåret: 2010-11.