Vad är öppenkällkod?

Öppen källkod, även öppen programvara, på engelska open source, avser datorprogram där källkoden är tillgänglig att använda, läsa, modifiera och vidaredistribuera för den som vill. Detta gör att användaren kan försäkra sig om att programmet gör vad det ska, eller anpassa det till sina behov. Sådana modifikationer erbjuds vanligen tillbaka till den ursprunglige upphovsmannen eller till den som för tillfället underhåller programvarans officiella version, som kan välja att göra dem till en del av den officiella versionen.

Eftersom vem som helst som fått tag på programmet kan erbjuda det vidare gratis tenderar program med öppen källkod att finnas tillgängliga på Internet för gratis nedladdning. Det betyder inte att sådana program inte kan säljas, i själva verket ingår i licensen ofta krav på att den som fått programmet skall få sälja det vidare.

Program med öppen källkod säljs ofta tillsammans med tryckta användarhandböcker, support eller relaterade icke-öppna program eller som del av skräddarsydda lösningar för de enskilda kunderna. Det är fullt möjligt för en utomstående att kopiera och sälja programmet på motsvarande villkor som de som skrivit det, men eftersom försäljaren har intresse av programmets utveckling och därför bidrar till den och ofta sökt sig en egen nisch eller geografisk bas behöver detta inte uppfattas som illojal konkurrens – ofta har de ursprungliga utvecklarna tvärtom intresse av att användarbasen ökar genom nya aktörer.

Typiskt för öppen källkod är att arbetet och underhållet sköts av ett antal personer, organisationer och företag som koordinerar sitt arbete via Internet. Detta till skillnad från klassisk proprietär källkod där det vanligen är ett enda företag som utvecklar och tillhandahåller produkten. Dock finns det även inom öppen källkods-projekt vanligen en fast hierarki med en eller ett fåtal personer som har sista ordet om vad som kommer att bli en del av den officiella produkten.

Den som leder ett programvaruprojekt med öppen källkod kan inte hindra en grupp med avvikande åsikter att kopiera programvaran och själv utveckla sin egen version (”fork”). Risken att förlora värdefulla bidragsgivare eller en betydande marknadsandel tvingar projektledarna att vara lyhörda för andras åsikter. Denna lyhördhet uppfattas också annars som en dygd och är en förutsättning för att attrahera utomstående hjälp.

Begreppet spreds först av Open Source Initiative, som grundades av Eric S. Raymond och Bruce Perens. Definitionen på öppen källkod konstruerades efter den senares Debian Free Software Guidelines.    Läs mera:

Se filmen: What is Open Source?