Följande förmågor ingår i uppgiften mekanik.

 

 

  • Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån

           ändamålsenlighet och funktion.

  • Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
  • Förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

  Kunskapskrav och förmågor som ingår i uppgiften Mekanik