Vi har konstruerat en spångbro.
Vi valde att bygga en spångbro därför att vi hade en bra planeringen av bron vi konstruerade därefter.
Materialet till bron räckte men vi var tvungens att ändra lite i våran planeringen för att det gick åt lite extra material när vi påbörjat bron.
Vårat samarbete fick bra men det blev ganska svårt att dela upp arbetet på att konstruera bron för tre personer.
Vi hade kunnat genomföra våran planering av bron från början bättre så att materialet räckt som vi ville.
Vi tycker att våran bro ligger på C nivå därför att den är välutvecklad och genomtänkt. 🙂