Sök

Conny Bäckström Teknikblogg

Kategori

Planering

En av världens största hamnar, mitt ute i havet.

Teknikhistoria skrivuppgiften

Teknikhistoria skrivuppgift

Skrivuppgiften Teknikhistoria åk 9 ht 2013

image

Industriella revolutionen

Industriella revulutionen

Den industriella revolutionen kallas de omfattande sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar som tog sin början i Storbritannien i mitten av 1700-talet, och som påbörjade industrialiseringen av världen. Ironbridge i Shropshire, vid gränsen mellan England och Wales är den plats vilken man brukar hänvisa till som den Industriella revolutionens vagga. Det är idag ett av Storbritanniens världsarv.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Industriella_revolutionen

Styrning sista lektionen

Från att i början ha varit handmanövrerade, kom trafiksignalerna med tiden att styras automatiskt. Den enklaste baseras på ett fast tidsschema oberoende av trafiken. Nästa steg är direkt styrning av trafiken, bilar eller gående. Fotgängare, och ibland cyklister, måste ge sig tillkänna genom att trycka på en knapp eller styrplatta. Bilar och cyklar registreras genom givare i asfalten, som fungerar enligt principen elektromagnetisk induktion, dvs. de känner av om ett metallföremål passerar över dem.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Trafiksignal#Styrning_av_trafiksignaler

Fordonsstyrningen kan vara mer eller mindre avancerad, den enklaste är en styrning av den enskilda trafiksignalen medan mer komplicerade system tar in fordonsimpulser för ett helt gatunät till en central dator. I det senare fallet styrs signalerna av olika datorprogram som kan optimera trafiken i nätet så att till exempel tidsförbrukning för fordon i nätet eller avgasutsläpp och buller minimeras. Längs genomfartsleder är trafikljusen ibland koordinerade i en grön
våg
 – ett fordon som körs med vägens högsta tillåtna hastighet kan då åka längs hela vägen utan stopp.
Trafiksignal rött grönt rött 1933

En termostat är en reglerteknisk apparatur som ska hålla en nästan konstant temperatur i en ordning.

De enklare elektriska termostaterna består av en bimetallfjäder som fungerar som strömbrytare genom att den böjer sig olika vid olika temperaturer. Själva slutningen av strömkretsen görs ofta med hjälp av ett relä, för att undvika gnistbildning.

Termostater kan också förekomma i andra sammanhang, till exempel i vattenburna värmeledningssystem och i duschblandare, där de kan utgöras av en vaxpropp, som genom sin utvidgning kan stänga och öppna en röröppning.

Vissa legeringar är magnetiska under en viss temperatur, curiepunkten, men blir omagnetiska över denna temperatur. Denna egenskap kan utnyttjas för termostater. En praktisk tillämpning är temperaturhållning av elektriska lödkolvar.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Termostat


Sensorer

Ljus sensor

Reflektor fotocell = sändare och mottagare i ett, sänder ut ljus till en reflektor. Reflektor fotocellen kontrollerar om ljusstrålen kommer tillbaka eller inte. Normalt aktiveras fotocellen när ljusstrålen bryts.

http://www.nokiantyres.se/4-hur-tekniken-fungerar

 

http://www.robotexperten.se/info/robotdammsugare

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.

Upp ↑